File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Hõbedased korvikütid Varstu Koolist

  Võru maakonna kuni 6. klasside poisid lõpetasid pallimängude hooaja korvpallivõistlustega, millel Varstu Kooli meeskond saavutas kõrge II koha.
  Kiitus teile, Rasmus Lepp, Patrik Illison, Rihard Järv, Kenor Kiviste, Siim-Sander Mäeots, Norman Ojandu, Mairon Valge, Jaan Aleksander Pertel ja õpetaja Eduard Desjatski.

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101