File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Ajalugu

  Varstu koolihariduse algaastaks loetakse 1863.aastat, mil valmis Krigulis esimene koolimaja. 1869. aastal rajati selle asemele Miku Algkool. Algul oli kool 3-klassiline, aastast 1940 6-klassiline. Sõja-aastatel hariduse andmine ajutiselt katkes. Uuesti alustati1. oktoobril 1944, mil kooli nimeks sai Miku 7-klassiline kool. Alates 1954. aasta 1. septembrist muudeti kool Varstu Keskkooliks. Koolijuhina alustas tollal Ergav Ennover, seejärel Maimu Pallon, Ilmar Palmet, Valdeko Kond, Heino Savi, Maido Mändmets.

  Arvude vallas jätkates ilmneb huvitav fakt. Õppeaastal 1947/48 oli Miku 7-klassilise kooli õpilaste arv 213. Sama oli see Varstu Keskkoolis 10. septseisuga õppeaastal 2003/04. Järgnevate aastate maksimaalsed arvud on olnud vastavalt 199 ja 186.

  Kooli vilistlasel Kristiina Tammel on valminud bakalaureuse töö teemal "Varstu kooli ajalugu". Selles on antud põhjalik ülevaade kooli arengust aastatel 1689-1998, samuti on meenutusi vilistlastelt, endistelt õpetajatelt.

  Kooli ajalukku läheb kindlasti aasta 2006, kui meie koolihoone renoveeriti.

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101