File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

    Õppenõukogu

    Varstu Kooli õppenõukogu liikmed on kõik kooli ja lasteaia õpetajad.

    Õppenõukogu tööd juhib Varstu Kooli direktor. Õppenõukogu töövorm on koosolek.

    Õppenõukogu ülesanded ja töökorra kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega. Varstu Kooli õppenõukogu protokollija on õpetaja Nadžeda Alvela.

    Õppenõukogu 2022/2023 õppeaasta tööplaan

    ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

    LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

    KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

    KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

    KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

    VALIKAINE

    • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
    • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

    Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101