File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Õpilasesindus

  VARSTU KOOLI ÕPILASESINDUSE KOOSSEIS  2022/2023

  1. Joosep Ojandu
  2. Kairit Pettai
  3. Älis Valge
  4. Annika Kink
  5. Merili Leer
  6. Merili Valge
  7. Lauri Saal - õpilasesinduse aseesimees
  8. Laura Kirke Bertel Pertel - õpilasesinduse esimees
  9. Sigrit Pettai
  10. Angela Anton
  11. Sandra Asu

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA TEGEVUSPLAAN(.PDF)

   

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101