File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Varstu Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord

  Varstu Kooli hoolekogu kooseisu kinnitamine(.asice)

  Varstu Kooli 2022/2023 hoolekogu koosseis:

  Kadi Vahemets – lasteaia lastevanemate esindaja;
  Ingrid Pärnaste – lasteaia lastevanemate esindaja;
  Sille Mõttus – kooli lastevanemate esindaja;
  Gerda Padar – kooli lastevanemate esindaja;
  Signe Hainoja – kooli lastevanemate esindaja;
  Laura Kirke Bertel Pertel – õpilasesinduse esindaja;
  Ele Raha – õppenõukogu esindaja;
  Kadi Määr – õppenõukogu esindaja;
  Katrin Pudersell – kooli vilistlaste esindaja;
  Silvia Stepanova – Rõuge Vallavalitsuse esindaja;
  Rein Lepp – Rõuge Vallavolikogu esindaja

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101