File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Olümpiaadiaasta on lõpusirgel

  Käesoleva, 2022/23. a aineolümpiaadide periood hakkab jõudma lõpule. Varstu Kooli õpilased murdsid päid erinevatel olümpiaadidel ja ühel veebiviktoriinil ning tulemuste üle võib ainult rõõmu tunda.

  Kõige edukamalt läks 9. kl Laura Kirkel, kes piirkondlikul emakeeleolümpiaadil “Keelemuutused” saavutas 9.-10. klasside arvestuses III koha.

  Kiitust väärivad ka  Lauri 9. kl keemia-, geograafia- ja matemaatikaolümpiaadi ja Annika 7. kl geograafiaolümpiaadi 6. ning Rasmus 4. kl matemaatikaolümpiaadi 9.-11. ( 52 osalejat) koha üle.

  Tunnustus kõigile, kes nõustusid olümpiaadikadalippu läbima.  Aitäh, Annika 7. kl ja Lauri 9. kl  bioloogia- ning Joosep ja Jaan Aleksander matemaatikaolümpiaadil osalemise eest!

  Põnevat jõukatsumist pakkus Tartu Ülikooli teaduskool veebiviktoriiniga “Salakeel”. Meie koolist osales selles neli noort (Annika 7. kl ja Sigrit, Laura Kirke ning Lauri 9. kl), kellest Sigrit jõudis 144 avaldatud õpilase hulgast 12. ja Annika 96 õpilase hulgast 13. kohale.

  Parim, mida inimene võib teha, on harida iseennast ning arendada oma võimeid, et temast oleks kasu inimkonnale. J. Fields

   

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101