File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Võru keele päev Mõniste muuseumis

  1.- 2. klassi õpilased ja Varstu lasteaia koolieelikud käisid teisipäeval Mõniste Talumuuseumis, kus toimus muuseumitund „Võru keele nädal“. Muuseumitegevused olid lõimitud eesti ja võru keele õppega, matemaatika ja liikumistunni elementidega.
  Enamus tegevusi toimus õues. Lapsed otsisid põnevusega muuseumi hoovist värvilisi sedeleid ja märkisid paberile üles võrukeelseid sõnu ning õppisid ära ühe võrukeelse ringmängu.
  Miks on võru keelt vaja osata? Selle küsimuse üle sai tõsiselt pead murtud ja lapsed kogusid tarvilikke teadmisi võru keele kasutamise ja hoidmise kohta. Muuseumitunnis osalejad kõosõira küll enam ei soovi!
  Oli igati tore, mitmekülgne ja huvitav võru keelega lõimitud õuesõppepäev!
   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101