File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Konkursiteade

  Varstu Kool pakub tööd abiõpetajale (koormus 1,0).

  Varstu Kooli lasteaias pakume tööd liikumisõpetajale (0,125 kohta) ja muusikaõpetajale (0,125 kohta).

  Sooviavaldus koos kvalifikatsiooninõuetele vastavate dokumentidega saada hiljemalt 25. septembril kooli üldmeilile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

  Lisainfo Elelt (õppejuht, tel 53436034), Kadi (lasteaia õppejuht, tel 5090294) või Aivelt (direktor, tel 5288150).

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101