File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Rõõmsalt ja sportlikult uude kooliaastasse!

  1. september tõi taas kokku sõbrad, kaaslased, et ühiselt asuda tarkust taga nõudma. Rõõmsalt elevaid nägusid kohtas igas koolimaja nurgas.

  Aktusel võeti sõbralikult  oma perre vastu väikesed esimesse klassi astujad ning noored, kes otsustasid vanemates klassides õppima asuda. Kõigile jagus innustavaid sõnu nii direktor Aive Adlerilt kui abivallavanem Tõnu Niilolt.
  Koolikellahelin saatis nii väikesed kui suured esimesse tundi...

  Foto: Diana Ruitlane-Rüütli

  Juba 2. septembril koguneti tundide alguseks staadionile, et kooliaasta sportlikult sisse juhatada. Ilmataat soosis igati päeva kordaminekut ja iga osaleja andis endast parima kui mitte veidike rohkem.
  Medaleid ja diplomeid jagus kõigile võistlejatele, kes ennast proovile panid ja tublilt esinesid.

   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101