File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Varstut avastamas

  8. juuni hommikul kogunesid õpilased koolimaja ette matkariietuses, sest algamas oli kevadine matkamäng "Varstut avastamas". Seekord oli eesmärgiks tutvust teha mõningate Varstu ajalooliste hoonetega. Rivistuti pikkuse järgi ja jaguneti kaheksaks rühmaks. Selleks, et punktid ülesleitavad oleksid, sai iga meeskond kaardi, kuhu oli marsruut peale joonistatud.
  Teekonnal oli vaja läbida üheksa punkti, igas neist olid õpetajatel valmistatud erinevad ülesanded: kultuurimaja juures keeleülesanded, vana apteegi juures nii looduses kasvavate kui ka koduaedades kasvatatavate tervistavate mõjudega või suisa ravimtaimedena hinnatud taimeliikide tundmine, kokkuostuhoone juures kaalumine vanaaegsete kaaludega, kuivati juures seemnete tundmine, haigla juures taimede bingo, vallamaja juures mõõtmine, vana koolimaja juures punumine ja lõpuks tuli prügi õigesti sorteerida.
  Kokkuvõttes päev õpilastele meeldis, sest oli teistmoodi kui tavaliselt ja sai klassiruumist välja. Suuremaks puuduseks toodi, et ilm oli liiga kuum ja pidi palju kõndima. Oli ka asjalikke ettepanekuid, kuidas üritust veel paremini korraldada, mida on plaanis kindlasti edaspidi arvesse võtta.
  Suur tänu matkamängu eestvedaja õpetaja Lemmile väga hea ettevalmistustöö eest ja koolipere töötajatele huvitavate-põnevate matkapunktide tegevuste eest.
   

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101