File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Külaskäik Saaremaale

  2.-3. juunil käisid 1.-5. klassi lapsed PRIA projekti toel kooliaedade õppekäigul Kihelkonna Koolis ja Vändra Gümnaasiumis. Lisaks külastati Helme koopaid, Saaremaa vaatamisväärsusi ja uudistati eksootilisi olendeid jaanalinnufarmis. Vändra Gümnaasiumi kooliaias jagus lastele ka mängulist tegevust.


  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101