File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Eesti sünnipäev

  23. veebruari hommikul kogunes Varstu koolipere kultuurikeskusse, et tähistada Eesti Vabariigi 105. sünnipäeva.

  Päev algas filmiga "Kalev", mille tausta tutvustas ja kommenteeris meie korvallitreener Aleks Pertel. Seejärel mõtiskleti teema üle "Miks on maailmale Eestit vaja?" ja kirjutati kõik head ideed mõttemullidesse. 

  Kontsert-aktusel võeti vastu uued kodutütred Liisi, Sandra ning noorkotkad Mairon, Robin, Rasmus, kuulati haridusminister Tõnis Lukase pöördumist Eestimaa kooliperede poole ning nauditi esinejate südamlikke ja liigutavaid etteasteid. 

  Pidulik päev lõppes ühise tordisöömisega.

  Aitäh kõigile korraldajatele toreda päeva eest!

  Elagu Eesti!


  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101