Palju õnne, Eesti!

19. veebr tähistas Varstu koolipere EV 103ndat sünnipäeva ning Varstu kodutütarde ja kotkapoegade rühma 25ndat tegevusaastat  piduliku aktusega, millel päevakohase kõnega esines direktor Aive Adler. 

Tuule said tiibadesse uued rühmaliikmed kodutütar Melani ning noorkotkad Rihard, Kristjan ja Kristen. Aktus päädis ühislaulu ning sünnipäevatordiga.

Elagu Eesti!

 

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101