Laagriaasta sai alguse

15.-16. jaan 2021 toimus NK ja KT laager, kus noored õppisid morset edastama, sõlmi tegema, matkakotti pakkima. Rõõmu pakkus lustimine kelgu- ja suusamäel.

Laagrit rahastas IHP ja toetas Varstu Kool.
Õpetaja Merle

 

VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101