File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Töötajad

  Filter
  # Name Position Phone Mobile
  0 direktor, KiVa tiimi juht, 5. ja 6. klassi klassijuhataja 528 8150
  1 inglise keel, Erasmus+ projekti "Demokraatlik kool" juht 524 6923
  2 majandusjuhataja, juhiabi, mahetoidu projektide tiimi juht 5086403
  3 IT juht, digiõpetus, 5. klassi inglise keel 56470300
  4 klassiõpetaja, 1. ja 2. liitklassi klassijuhataja 53817810
  5 eesti keel ja kirjandus 5260264
  6 vene keel, uurimistöö alused, õppejuht (õppekirjandus) 5299833
  7 loodusained, programmi "Roheline kool" tiimi juht 53454227
  8 ajalugu, ühiskonnaõpetus, 8.-9. klassi klassijuhataja, HEV kordinaator 5152022
  9 kunst 53404604
  10 abiõpetaja, lasteaia liikumise õpetaja, programmi "Liikuma kutsuv kool" tiimi juht 56902779
  11 hooldustehnik 53677481
  12 koristaja 56253028
  13 koristaja 56220390
  14 koristaja 5160972
  15 õpetaja abi 53541841
  16 pikapäevarühma õpetaja 53605647
  17 poiste käsitöö 53987334
  18 huvijuht, muusikaõpetus 5061267
  19 keemia 5057125
  20 koolipsühholoog 59165099
  21 Rõuge Koostöökeskuse juhataja, sotsiaalpedagoog 5138321
  22 kokk 7893575
  23 kokaabi 7893575
  24 klassiõpetaja, 3. ja 4. klassi klassijuhataja, käsitöö ja kodundus, inimeseõpetus 5253455
  25 õppejuht, haridustehnoloog, matemaatika, füüsika, digiõpe, 7. klassi klassijuhataja 53436034
  26 lasteaiaõpetaja 54301009
  27 lasteaiaõpetaja (vanemapuhkus)
  28 lasteaiaõpetaja abi
  29 lasteaiaõpetaja abi (vanemapuhkus)
  30 eripedagoog 57861342
  31 lasteaia õppejuht (0,3), lasteaia õpetaja (0,6), 3. ja 4. klassi inglise keel 54301012
  32 5. ja 6. klassi matemaatika, füüsika 56689042
  33 kehaline kasvatus 56392364
  34 lasteaia õpetaja abi
  35 lasteaia õpetaja (0,4) 53800764

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101