File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Töötajad

  Filter
  # Name Position Phone Mobile
  0 direktor, KiVa tiimi juht, 5. ja 6. klassi klassijuhataja 528 8150
  1 inglise keel, Erasmus+ projekti "Demokraatlik kool" juht 524 6923
  2 majandusjuhataja, juhiabi, mahetoidu projektide tiimi juht 5086403
  3 IT juht, digiõpetus, 5. klassi inglise keel 56470300
  4 klassiõpetaja, 1. ja 2. liitklassi klassijuhataja 53817810
  5 eesti keel ja kirjandus 5260264
  6 vene keel, uurimistöö alused, õppejuht (õppekirjandus) 5299833
  7 loodusained, programmi "Roheline kool" tiimi juht 53454227
  8 ajalugu, ühiskonnaõpetus, 8.-9. klassi klassijuhataja, HEV kordinaator 5152022
  9 kunst 53404604
  10 abiõpetaja, lasteaia liikumise õpetaja, NK ja KT juht 56902779
  11 hooldustehnik 53677481
  12 koristaja 56253028
  13 koristaja 56220390
  14 koristaja 5160972
  15 õpetaja abi 53541841
  16 pikapäevarühma õpetaja 53605647
  17 poiste käsitöö 53987334
  18 huvijuht, muusikaõpetus 5061267
  19 keemia 5057125
  20 koolipsühholoog 59165099
  21 Rõuge Koostöökeskuse juhataja, sotsiaalpedagoog 5138321
  22 kokk 7893575
  23 kokaabi 7893575
  24 lasteaia eripedagoog
  25 klassiõpetaja, 3. ja 4. klassi klassijuhataja, käsitöö ja kodundus, inimeseõpetus 5253455
  26 õppejuht, haridustehnoloog, matemaatika, füüsika, digiõpe, 7. klassi klassijuhataja 53436034
  27 lasteaiaõpetaja 54301009
  28 lasteaiaõpetaja (vanemapuhkus)
  29 lasteaiaõpetaja abi
  30 lasteaiaõpetaja abi (vanemapuhkus)
  31 eripedagoog 57861342
  32 lasteaia õppejuht (0,3), lasteaia õpetaja (0,6), 3. ja 4. klassi inglise keel 54301012
  33 5. ja 6. klassi matemaatika, füüsika
  34 kehaline kasvatus, programmi "Liikuma kutsuv kool" tiimi juht
  35 lasteaia õpetaja abi
  36 lasteaia õpetaja (0,4)

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA TEGEVUSPLAAN(.PDF)

   

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101