File:Erasmus+ Logo.svg - Wikimedia Commons

  Töötajad

  Filter
  # Name Position Phone Mobile
  0 direktor 57446658
  1 klassiõpetaja, 1. klassi klassijuhataja, inglise keel(3. kooliaste) 524 6923
  2 majandusjuhataja, juhiabi, mahetoidu projektide tiimi juht 5086403
  3 IT juht, tehnoloogiaõpetus, inglise keel, 4.-5. klassi klassijuhataja 56470300
  4 klassiõpetaja, 2. ja 3. klassi klassijuhataja 53817810
  5 eesti keel ja kirjandus 5260264
  6 vene keel, eesti keel ja kirjandus, uurimistöö alused, õppejuht (õppekirjandus) 5299833
  7 loodusained, programmi "Roheline kool" tiimi juht 53454227
  8 ajalugu, ühiskonnaõpetus, 9. klassi klassijuhataja, HEV kordinaator 5152022
  9 NK/KT rühmajuht 56902779
  10 koristaja 56220390
  11 koristaja 5160972
  12 abiõpetaja 53605647
  13 huvijuht, muusikaõpetus, võru keel(1. kooliaste) 5061267
  14 õpetaja abi 53719523
  15 koolipsühholoog 59165099
  16 Rõuge Koostöökeskuse juhataja 5226778
  17 kokk 54301012
  18 kokaabi 54301012
  19 käsitöö ja kodundus, inimeseõpetus, kunstiõpetus, loodusõpetus 5253455
  20 õppejuht, matemaatika, 7.-8. klassi klassijuhataja, programmi "Liikuma Kutsuv Kool" tiimijuht 53436034
  21 lasteaiaõpetaja 56276466
  22 lasteaiaõpetaja (vanemapuhkus)
  23 lasteaiaõpetaja abi
  24 lasteaiaõpetaja abi (vanemapuhkus)
  25 eripedagoog
  26 inglise keel, võru keel(2. kooliaste), lasteaia õpetaja 50902294
  27 matemaatika, füüsika, 6. klassi klassijuhataja 56689042
  28 kehaline kasvatus 56392364
  29 lasteaia õpetaja abi
  30 lasteaia õpetaja (0,4) 53800764
  31 Rõuge Koostöökeskus, sotsiaalpedagoog 53791251

  ROHELISE KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  LIIKUMA KUTSUVA KOOLI TEGEVUSKAVA (.PDF)

  KIVA RAKENDAMINE(.PDF)

  KIVA PROGRAMMI ÜLDINE TEGEVUSPLAAN(.PDF)

  KIVA TEGEVUSKAVA 2022/2023 ÕA(.PDF)

  VALIKAINE

  • Varstu Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
  • Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.

  Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101