Töötajad

Filter
# Name Position Phone Mobile
0 direktor, HEVKO 528 8150
1 õppealajuhataja, inglise keel 524 6923
2 majandusjuhataja, juhiabi 78 28 732 508 6403
3 IKT juht, arvutiõpetus 5647 0300
4 klassiõpetaja, 1.klassi juhataja 53817810
5 eesti keel ja kirjandus 5260264
6 vene keel 5299833
7 loodusained, 8.-9.klassi juhataja 53454227
8 ajalugu, ühiskonnaõpetus, 5.-6.klassi juhataja 5152022
9 kunst, käsitöö ja kodundus 53404604
10 klassiõpetaja, 4.klassi juhataja 53488236
11 NK ja KT juht, 7.klassi juhataja 5690 2779
12 kehaline kasvatus, inimeseõpetus 5283584
13 muusika 5096821
14 hooldustehnik 53677481
15 koristaja 56253028
16 koristaja 56220390
17 koristaja 5160972
18 õpetaja abi 53541841
19 tugiisik 53605647
20 poiste käsitöö 56620506
21 huvijuht, 2.-3.klassi juhataja 5061267
22 matemaatika, füüsika, loodusõpetus 5090341
23 keemia 5057125
24 koolipsühholoog 5916 5099
25 eripedagoog, Rõuge Koostöökeskuse juhataja 513 8321
26 sotsiaalpedagoog 58654949
27 kokk 7893575
28 kokaabi 7893575
29 lasteaia eripedagoog
30 matemaatika 53925553

Varstu Kool, Kooli 1, Varstu alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66101, telefon: 78 28 733